Jääpuikot

Suomen yleisin rakennusvirhe on ilma- ja lämpövuoto rakenteissa. Virhe voi ilmetä vedontunteena, outoina sulamiskuvioina katolla ja jääpuikkoina rakennusten räystäillä. Virhe nostaa lämmityskustannuksia, alentaa asumismukavuutta ja voi aiheuttaa pahimmillaan kosteusvaurioita ja homeongelmia.

Oudot sulamiskuviot

Taloyhtiömme reklamoi ensimmäisessä vaiheessa oudoista sulamiskuvioista yksitasoisten talojen katoilla. Rakennustoimiston miehet tarkistivat 12.2.2008 tilanteen ja totesivat, että yläpohjiin tarvitaan lisää puhallusvillaa. Puhallusvillaa lisättiin 5.3.2008.

Jaapuikot_sulamiskuvio.jpg

Jääpuikkoja räystäillä

Kaksikerroksisen B-talon asukas ilmoitti 16.3.2009, että katolta on tippunut iso jääpuikko ulko-oven päällä olevan valokatteen läpi. Jääpuikkoja todettiin muodostuvan talojen A–F räystäille. Myös A-talon valokate rikkoutui jääpuikkojen vuoksi. Asiasta reklamoitiin rakennuttajalle suullisesti ja lopulta kirjallisesti 8.5.2009, koska suullinen reklamaatio ei johtanut toimenpiteisiin.

Jaapuikot_rikkoutunutkate.jpg

Mitä sovittiin?

Reklamaatiopalavereihin 5.6.2009 ja 12.6.2009 osallistui rakennuttajan puolelta rakennuttajainsinööri ja työpäällikkö. Palaverien pöytäkirjaan rakennuttajainsinööri kirjoitti:

"Sovittiin että, eristettä lisätään rakennustoimiston toimesta A –F taloihin saunan kohdalle."

Mitä tehtiin?

Maanantaina 31.8.2009 klo 15 työpäällikkö ilmoitti puhelimella, että huomenna tulee puhallusvillaa – ei tullut. Perjantaina 3.9.2009 klo 15 työpäällikkö ilmoitti puhelimella, että huomenna tulee puhallusvillaa. Pyhän alettua lauantaina klo 18.01 karautti puhallusvilla-auto tontillemme. Auton kuljettaja kertoi sopineensa tilaajan eli työpäällikön kanssa, että puhallusvillaa lisätään vain A- ja F-taloihin.

Vedätystäkö?

Taloja B–E koskevaan tiedusteluun työpäällikkö vastasi 7.9.2009 sähköpostilla, että "näin me keskenämme sovimme kirjallisesti". Työpäällikkö, rakennuttajainsinööri eivätkä yrityskokonaisuuden omistajat ole täsmentäneet pyynnöstämme huolimatta sitä, kenen kanssa asiasta on kirjallisesti sovittu. Myöskään kopiota "kirjallisesta sopimuksesta" ei ole toimitettu taloyhtiöllemme.

Miten jatkui?

18.9.2009 työpäällikön ilmoitus

"Tarkastamme 21.9.Maanantaina puhallusvillan paksuudet yläpohjissa taloissa B.C.D.E.G ja H taloissa että on suunnitellun mukaiset."

18.9.2009 taloyhtiön vastine

Sain X:ltä 18.9.2009 ilmoituksen: ”Tarkastamme 21.9.Maanantaina puhallusvillan paksuudet yläpohjissa taloissa B.C.D.E.G ja H taloissa että on suunnitellun mukaiset”. Rakennuttajainsinööri X kirjoitti vuosikorjauspalaverien (5.6.2009 ja 12.6.2009) muistioon, että ”Yläpohjat on tarkastettu ja todettu että eristettä on min. 350mm. Sovittiin että, eristettä lisätään rakennustoimiston toimesta A –F taloihin saunan kohdalle.”

Turhan työn välttämiseksi kannattaa huomioida edellinen. Varmuuden välttämiseksi muistutan, että taloyhtiö on reklamoinut räystäille muodostuvista jääpuikoista – ei puhallusvillan paksuudesta.

21.9.2009

Koko päivän paikalla olleet kotiäidit eivät nähneet ketään katoilla.