Maakaapelit

Maahan asennettaessa kaapelit tulee sijoittaa riittävän syvälle tai suojata mekaanisesti. Asennussyvyys riippuu mm. paikallisista olosuhteista kuten maan laadusta ja sen routimisesta sekä maan käyttötarkoituksesta. Kaapelit suositellaan yleensä asennettavaksi vähintään 0,7 m syvyyteen. Maahan asennettavat kaapelit tulee suojata isoilta tai teräviltä kiviltä joko mekaanisella suojalla tai käyttämällä kaapelin ympärillä hienojakoisempaa hiekkaa. Maahan asennettavista kaapeleista pitää laatia kartta.

Sähköurakoitsija oli joko itse tai rakennuttajan kanssa yhdessä päätynyt seuraaviin ratkaisuihin:

  1. Autokatoksessa asennussyvyys 0 cm on riittävä ilman suojauksia.
  2. Kukkapenkin kohdalla asennussyvyys 10 cm on riittävä ilman suojauksia.
  3. Kaapelit voi asentaa terävän murskeen sekaan. Työpäällikön mukaan maakaapelit asennetaan aina murskeen sekaan (29.8.2008).
  4. Kaapelikarttojen ei tarvitse pitää paikkansa.

Rakennuttaja hankki paikalle TUKESin valtuuttaman tarkastajan. Tilanne on silmin nähden kiusallinen ja vaikea tarkastajalle - hänen palkkiotaan ei maksanut taloyhtiö.

Turvatekniikan keskus – TUKES

TUKESin valtuuttama tarkastaja totesi 13.10.2008 tarkastuslausunnossaan, että "asennus on korjattu". Tarkastaja ei ollut paikalla korjaustöiden aikana eikä hän tMaakaapelit_B4.jpgehnyt mittauksia tarkastuksen aikana. Tarkastaja perusti arvionsa rakennuttajalta saatuihin tietoihin. Tarkastuslausunnosta huolimatta sulake paloi edelleen säännöllisin väliajoin.

Alkuperäiseen ongelmaan paneuduttiin jälleen kerran 8.9.2010. Paikalla oli TUKESin käytävilläkin tunnetun yrityksen insinöörin ja TUKESin valtuuttaman tarkastajan sijasta sähkömies. Mittaamalla todettiin, että maa- ja vaihejohdon välinen eristysvastus ei ole määräysten mukainen. Vikoja korjattiin ja korjausten onnistuminen varmistettiin mittaamalla eristysvastus uudelleen.

TUKESin valtuuttama tarkastaja olisi voinut todeta jo 17.9.2008 vaiheen ja maan olevan yhdessä. Tarkastuspalkkion maksavan rakennuttajan edustajien tiukan katseen alla taipuu jopa TUKESin valtuuttama tarkastaja – ei uskoisi, jos ei olisi itse nähnyt!