Lasten keinu

Taloyhtiöiden leikkipaikat ovat yleisiä leikkipaikkoja. Yleisen leikkipaikan leikkivälineestä pitää löytyä tyyppikilpi, johon on merkitty tuotteenkeinu_putoamisalusta_lapset2.jpg valmistaja, valmistusvuosi, sarjanumero ja standardi, jonka mukaisesti leikkiväline on valmistettu. Yleiselle leikkipaikalle asennetun leikkivälineen asentajan on laadittava asennus- ja tarkastuspöytäkirja. Asennus- ja tarkastuspöytäkirjan allekirjoittaja vastaa nykyisellä ja tulevalla omaisuudellaan vahingoista, joiden voidaan katsoa olevan seurausta määräysten vastaisesta asennuksesta. (Terveystarkastaja 2.6.2009)

Never ending story?

31.8.2009 Taloyhtiön sähköposti terveystarkastajalle

X Oy ei jostain syystä ole toimittanut taloyhtiön leikkikentälle asennetun keinun asennus- ja tarkastuspöytäkirjaa. Keinuun ei ole myöskään asennettu tyyppikilpeä. Onko keinusta viime kädessä vastuussa olevalla taloyhtiön hallituksella keinoja painostaa perustajaurakoitsijaa toimittamaan asennus- ja tarkastuspöytäkirjan taloyhtiölle?

31.8.2009 Terveystarkastajan vastaus

"Laitoin esittämäsi kysymyksen edelleen rakennusvalvontaan, koska minun tietämykseni ei kyllä riitä tähän kysymykseen vastaamiseen."

9.9.2009 Toisen kaupungin rakennustarkastaja soitti

Rakennustarkastaja totesi, että hänen täytyy vastata epävirallisesti, koska taloyhtiö on toisen kaupungin alueella. Rakennustarkastajan mukaan takuuaikaista vakuutta ei kannata vapauttaa ennen kuin asiat ovat kunnossa. Rakennusvalvonta voi vaatia puuttuvia dokumentteja viranomaisena, jos loppukatselmus on pitämättä. Tässä tapauksessa loppukatselmus on pidetty, joten papereita ei ole tapana ruveta jälkikäteen vaatimaan.

9.9.2009 Sähköposti kaupungin kirjaamoon

Saamamme tiedon mukaan (SFS-EN 1176-7 ja RT-kortin 89 - 10966 ) taloyhtiöömme (As Oy X) asennettuun lasten keinuun kuuluisi tyyppikilpi ja taloyhtiölle olisi pitänyt toimittaa asennus- ja tarkastuspöytäkirja. Nämä kaikki puuttuvat!

Jostain syystä loppukatselmuksessa ei kiinnitetty virheeseen huomiota. Tietääkseni käyttöönottotarkastuksen ja loppukatselmuksen suoritti rakennustarkastaja Xxxxxx Xxxxx. 

Taloyhtiö on pidättänyt takuuaikaisen vakuuden, mutta X Oy on tästä huolimatta haluton korjaamaan virhettään. Voiko Xxxxxx Xxxxx, rakennusvalvonta tai joku muu kaupungin työntekijä auttaa taloyhtiötämme siinä, että X Oy korjaisi virheensä?

9.9.2009 Palvelusihteerin vastaus

Palvelusihteeri kertoi välittäneensä viestin rakennustarkastaja Xxxxxx Xxxxx:lle.

24.9.2009 Sähköposti palvelusihteerille ja rakennustarkastajalle

En ole saanut 9.9.2009 lähettämääni kysymykseen vastausta rakennustarkastaja Xxxxxx Xxxxx:ltä. Missä vika?

24.9.2009 Automaattivastaus rakennustarkastajalta

"Olen lomalla 25.9.-4.10.2009."

25.9.2009 Palvelusihteerin 1. vastaus

Palvelusihteeri kertoi välittäneensä viestin rakennustarkastaja Xxxxxx Xxxxx:lle. Palvelusihteerin mukaan tämä kyllä vastaa kun ehtii. Palvelusihteeri kertoi rakennustarkastajan olevan vuosilomalla. Palvelusihteeri kertoi myös, että rakennustarkastajia on vähennetty eläköitymisen myötä ja tämä aiheuttaa "ruuhkaa töiden etenemisessä".

25.9.2009 Palvelusihteerin 2. vastaus

Palvelusihteeri kertoi saaneensa selville "tämän leikkivälineasian". Hänen mukaansa kaupunki ostaa terveystarkastuspalvelut naapurikaupungin ympäristöterveyshuollosta, joille kuuluu mm. leikkivälineiden tarkastus.

Back to square one!!!

25.9.2009 Sähköposti palvelusihteerille

Voisitko vielä kertoa keneltä saitte tämän ohjeen ottaa yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon?

28.9.2009 Palvelusihteerin vastaus

Palvelusihteeri kertoi saanensa ohjeen lupainsinööriltä.

5.10.2009 Rakennustarkastajan vastaus

Rakennustarkastajan mukaan asennus- ja tarkastuspöytäkirjan pitäisi olla asennuksen valvoneen ja hyväksyneen henkilön tekemä eli yleensä joko työmaan vastaavan mestarin tai asennustyön tehneen urakoitsijan edustajan. Tyyppikilpi pitäisi löytyä jälkeenpäinkin, jos leikkiväline on valvotun valmistuksen piirissä. Rakennustarkastajan mukaan ainoa keino saada tarvittavat selvitykset, jos rakennuttajalta ei niitä löydy tai se ei pysty niitä toimittamaan, voi olla niiden hakeminen oikeusteitse.

5.10.2009 Vastaus rakennustarkastajalle

Suuri kiitos avusta ja tiedoista!

Virkamiesoikeuden perusteita

Lähtökohtana on virkatehtävien suorittaminen asianmukaisesti ja viivytyksettä. Asianmukaisuus tarkoittaa tehtävien hoitamista tehokkaasti ja taloudellisesti.  Asianmukaisuuteen kuuluu myös huolellisuus ja puoluettomuus. (Koskinen & Kulla, 139–140)

Virkamies hoitaa tehtäviään viivytyksettä, kun hän ei laiminlyö niitä eikä lykkää niitä perusteettomasti. Hidastelu ei ole sallittua eikä tehtävien tahallinen laiminlyönti. Suurikaan työmäärä ei vapauta virkamiestä viivytyksettömän toiminnan vaatimuksesta. (Koskinen & Kulla, 141–142)

Viranomaisella on neuvontavelvollisuus. Asiakkaalle pitää antaa tarpeen mukaan asian hoitamiseen liittyvää neuvontaa. Kysymyksiin ja tiedusteluihin pitää vastata. Palveluperiaate ja hyvä hallintotapa edellyttävät avointa suhtautumista erilaisiin tiedusteluihin. (Kulla, 84 ja Koskinen & Kulla, 141)

Lähteet

Koskinen, S. & Kulla, H. 2005. Virkamiesoikeuden perusteet. 4. uudistettu painos. Helsinki, Talentum. 367 s.

Kulla, H. 2004. Hallintomenettelyn perusteet. 6. painos, uudistetun painoksen lisäpainos. Helsinki, Talentum. 371 s.