Pihakuusi

Pihakuusi on 25 metriä korkea ja 1,3 metrin korkeudelta mitattuna halkaisijaltaan 0,7 metriä. Kuusi on toispuoleinen pohjoiseen päin. Kuusi hallitsee maisemaa ja on maisemallisesti arvokas.

Ympäristölautakunta on osana tontin myyntiehtKuusi_oksat.jpgoja velvoittanut rakennuttajan huolehtimaan, ettei kuusen juuristo vahingoitu rakentamisen aikana. Kuusen ikääntyessä tontin haltijan tulee istuttaa samalle paikalle uusi isokokoinen kuusi vanhan tilalle

Keväällä 2008 kuusesta putosi kuivunut oksa nurmikolla leikkivien lasten viereen. Kuusen oksien todettiin kuivuneen väestönsuojarakennuksen puolelta. Kuusesta jouduttiin karsimaan suuri määrä halkaisijaltaan 10 cm:siä oksia.

Juuristoa vahingoitettu

Väestönsuojarakennuksen räystäs on 2,5 metrin päässä kuusen rungosta. Kaivuutöiden yhteydessä on katkaistu väestönsuojarakennuksen puoleiset juuret.

Yksi pääjuurista on katkaistu noin metrin päästä puun rungosta (kuva 1). Juuristoa on vahingoitettu ajamalla sen päältä kaivinkoneella tai jollain muulla vastaavalla työkoneella (kuva 2). Pääjuuren kaarna irtoaa täsmälleen samalta pystylinjalta kuin, mistä karsittiin kuivuneita oksia(kuva 3). 

Kuusi_juuri1.jpg Kuusi_juuri2.jpg Kuusi_juuri3.jpg
 Kuva 1  Kuva 2  Kuva 3

Reklamaatio

Rakennuttaja on menetellyt ympäristölautakunnan tontin myynnin ehtona olleiden sitovien velvotteiden vastaisesti. Kuusen juuristoa on vahingoitettu tavalla, joka johtaa kuusen ennen aikaiseen kaatoon ja uuden puun istuttamiseen. Vahingon aiheuttaja eli rakennuttaja maksaa kuusesta aiheutuvat kaikki kulut karsintalasku mukaan lukien uuden kuusen istutukseen asti. Asiasta laaditaan kirjallinen sopimus.

Tämä asia otettiin ensimmäisen kerran esille 30.4.2008 pidetyssä vuosikorjausseurantapalaverissa. Vuosikorjausmestarin kirjoittamaan pöytäkirjaan tätä kohtaa ei ole jostain syystä merkitty. Vuosikorjauspalaverissa oli paikalla myös työpäällikkö ja PM.

Kuntotutkimus

Arboristi teki kuntotutkimuksen 30.6.2009 n. klo 9.30 alkaen. Paikalla olivat taloyhtiön edustajat ja työpäällikkö. Arboristin raportin mukaan kuntotutkimus olisi tehty 17.7.2009. Raportin päiväys on 15.9.2009. Työpäällikkö toimitti raportin taloyhtiölle 18.9.2009. Arboristin mukaan yksi pääjuuri on katkaistu läheltä runkoa ja tämä saatta aiheuttaa ravinteidenottohäiriön puussa, jolloin muutama oksa voi kuivua.

Arboristi olisi puun juuristoa ja väestönsuojarakennuksen sijoittelua silmämääräisesti tutkimalla todeta, että varmuudella ainakin kolme isoa juurta on katkaistu läheltä puun runkoa. Neljännen pääjuuren katkaisemisen tai merkittävän vahingoittumisen olisi taas voinut todeta juuren kaarnan irtoamisesta (kuva 3). Isoja juuria on kahdeksan. Rakennuttajan tilaama kuntotutkimus ei anna oikeaa kuvaa puun kärsimistä vahingoista ja niiden vaikutuksista ravinteidenottohäiriöön puussa.

Johtopäätökset

Sitovan suunnitteluohjeen mukaan rakennuttajan olisi pitänyt huolehtia siitä, että kuusen juuristoa ei vahingoiteta. Arboristin mukaan puun kuntoa on seurattava säännöllisesti, koska isohko juuri (=pääjuuri) on katkaistu läheltä runkoa ja juuristoa on muutoinkin vahingoitettu rakennustöiden aikana.

Rakennuttaja järjestää omalla kustannuksellaan puun kunnon vuosittaisen seurannan. Lisäksi rakennuttaja maksaa kaikki kuusen karsimisesta, kaatamisesta ja uuden ison kuusen istuttamisesta aiheutuvat kustannukset.