Reklamaatioiden välittäminen

"Mikäli asumisaikana havaitsette asumista haittaavan tai lisävahinkoa aiheuttavan vian huoneistossanne, pyydämme ilmoittamaan asiasta isännöitsijän kautta A:lle."

Välittyivätkö reklamaatiot?

Vähitellen osakkaille tuli selväksi, että rakennuttajan luoman järjestelyn tarkoitus voi olla joku muu kuin virheiden huolellinen dokumentointi ja korjaaminen. Ainakaan kukaan ei vastannut tai reagoinut ensimmäiseen yhteydenottoon seuraavassa tilanteessa – edes rakennuttajan valitsema isännöitsijä ei kuitannut viestiä vastaanotetuksi:

Vastaavan mestarin mukaan ongelman syy oli poikkeuksellinen sääilmiö eli Pyryn päivän myrsky. Mestarin mukaan yläpohja oli tarkistettu heti ilmoituksen jälkeen. Tarkistuksen tehnyt mies oli havainnut yläpohjassa lunta.

Faktat:

 1. Yläpohja, katto ja räystäät tarkistettiin välittömästi veden tippumisen alettua. Yläpohjassa ei ollut lunta eikä kosteutta.
 2. Katolla oli yhdet jalanjäljet. Yläpohjassa oli käynyt vain taloyhtiön mies – ei rakentajan.
 3. Vesi oli jo tuulikaapin lattialla.
 4. Mestari ei pystynyt kertomaan miehen nimeä vaan toisteli paniikissa, että "se oli mies".

Kantapään kautta opittua

 1. Tee reklamaatio virheestä kuluttajaviranomaisen ohjeiden mukaisesti.
 2. Lähetä reklamaatiosi tavallisena kirjeenä rakennuttajalle.
 3. Odota rauhassa kaksi viikkoa. Rakennuttaja ei yleensä ota yhteyttä tässä vaiheessa.
 4. Ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.
 5. Kuluttajaoikeusneuvoja saattaa ottaa yhteyttä rakennuttajaan ja pyrkiä sovittelemaan riitaa. Rakennuttaja voi tässä vaiheessa ilmoittaa, että he eivät missään tapauksessa tule tekemään mitään.
 6. Lähetä rakennuttajalle ilmoitus, että odotat heidän yhteydenottoaan aiemmin lähettämääsi reklamaatioon vielä viisi arkipäivää, jonka jälkeen viet asian kuluttajariitalautakuntaan. Tässä vaiheessa rakennuttaja saattaa korjata selvät virheet. Rakennuttaja voi myös väittää, että reklamaatiosi ei ole tullut perille. Älä hermostu – on aivan normaalia, että posti "hukkaa" erityisesti juuri rakennuttajalle lähetetyt reklamaatiot.
 7. Tee tarvittaessa valitus kuluttajariitalautakuntaan. Voit pyytää apua kuluttajaoikeusneuvojalta.

Lisätiedot: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/asuminen/uudisasunnot/uuden-asunnon-virhe/

Päiväkirja

5.5.2009 kysymys rakennuttajalle

Mihin postiosoitteeseen ja kenelle osoitettuna taloyhtiömme ja mahdollisesti myös muiden taloyhtiöiden osakkaat voivat lähettää kirjalliset reklamaatiot, jotka liittyvät A:n rakennuttamien asuntojen virheisiin ja puutteisiin?

6.5.2009 toimistosihteerin vastaus

Kaikki yhteydenotot isännöitsijän kautta.

6.5.2009 kysymys rakennuttajalle

Oletteko sopineet isännöintitoimiston tai isännöitsijän kanssa, että taloyhtiömme kuluttajat voivat reklamoida A-yrityskokonaisuuteen kuuluvien yritysten toimittamien tavaroiden ja palveluiden virheistä X:n kautta?

Tarkennuksena totean, että yhteystietokysymykseni liittyy seuraavaan ”prosessiin”: 1) Kuluttaja reklamoi yritykselle virheestä kuluttajaviraston lomakkeella, 2) Kahden viikon jälkeen, jos asia ei hoidu, osakas ottaa yhteyttää kuluttajaoikeusneuvojaan, 3) Tämän jälkeen osakas vie asian tarvittaessa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Isännöintisopimukseen ei mielestäni kuulu edustajana toimiminen edellä mainitussa prosessissa.

11.5.2009 ei vastausta - tiedustelu rakennuttajalle

En ole saanut teiltä vastausta kysymykseeni. Perjantaina 8.5.2009 klo 14.55 myyntipäällikkö kertoi soittaessaan, että A:ssa vastataan aina jokaiseen asiakkaan yhteydenottoon. Enkö ole kuullut teistä kiireidenne vuoksi vai onko minun sähköpostitse lähettämäni kysymys tai teidän vastauksenne kadonnut?

11.5.2009 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@....mail.saunalahti.fi]

Your message could not be delivered for more than 15 minutes. It will be retried until it is 24 hours old.

12.5.2009 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@....mail.saunalahti.fi]

I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.

13.5.2009 rakennustoimiston toimitusjohtajan vastaus

Toimitusjohtajan mukaan perustajaurakoitsija A Oy on sopinut isännöintitoimiston kanssa, että mahdolliset asukasreklamaatiot tulevat perustajaurakoitsijalle kirjallisina kohteen isännöitsijän kautta. Hänen mukaansa tämä asia on annettu tiedoksi asukkaille jaetussa muuttokirjeessä.

13.5.2009 viesti rakennuttajalle ja isännöitsijälle

Otammeko yhteyttä suoraan kuluttajaoikeusneuvojaan niiden virheiden osalta, joista asukasreklamaatio on jo toimitettu isännöitsijälle tai esimerkiksi A:n työpäällikölle? Vai olisiko kuitenkin hyvä laittaa vuosikorjausten tässä vaiheessa kukin reklamaatio kuluttajaneuvonnan lomakkeelle ja saattaa tällä tavalla jälleen kerran virheet A:n tietoon ennen yhteydenottoa kuluttajaoikeusneuvojaan?

Muuttokirjeessä (26.7.2006) ei missään kohdin mainita, että asukasreklamaatio tulisi tehdä isännöitsijälle nimenomaan kirjallisesti. Osakkaat ovat tehneet lukuisia ilmoituksia eri tavoilla isännöitsijälle. Tulokset ovat olleet erittäin huonoja. Osakkaiden ilmoittamia vikoja ei ole kaikilta edes yritetty korjata. Edes PM:n itsestään selvinä pitämiä, tarkastuspöytäkirjoista löytyviä puutteita, ei ole kaikilta osin korjattu. Myöskään osakkaiden ennakko- ja vuositarkastusten yhteydessä ilmoittamia virheitä ei ole kaikilta osin korjattu. Yhteydenottoihin ei pääsääntöisesti ole edes vastattu. Moni tehty korjaus on jäänyt yritykseksi tai puolitiehen. Kuka tässä tilanteessa vastaa A:n laatiman tiedotteen ohjeiden mukaan toimineille osakkaille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista: A Oy, isännöitsijä vai kenties kumpikin yhdessä?

Rakennuttajainsinöörin 23.1.2009 päiväämä A Oy:n vastaus taloyhtiön reklamaatioon on täysin selvä osoitus siitä, että ainakin hänen käsityksensä vuosikorjausten tilanteesta oli tuolloin pahasti pielessä. Syytä tähän voimme vain arvailla, mutta tilanteen ei soisi toistuvan!

14.5.2009 rakennustoimiston toimitusjohtajan vastaus

Toimitusjohtajan mukaan asukkaita ei ole pyydetty olemaan yhteydessä isännöitsijään kirjallisesti. Sen sijaan isännöitsijää on pyydetty olemaan yhteydessä rakennuttajaan kirjallisesti.