Moottoriajoneuvolla ajo kielletty

Kaupunkiin kaavoitettiin ja rakennettiin ostoskeskus liikenteellisesti huonoon paikkaan. Luontevin reitti kauppakeskukseen kulkee useilta asuntoalueilta pientaloalueen asuntokatujen läpi. Asukkaiden aloitteesta kaupunki laati liikenteenohjaussuunnitelman, jonka avulla läpikulkuliikennettä haluttiin rajoittaa.

liikennemerkki_suunnitelma1.jpgLiikenteenohjaussuunnitelma

Läpikulkuliikenteen estävä liikenteenohjaussuunnitelma oli nähtävillä 10.12–29.12.2008.  Alueen omakotitaloasukkaat saivat tiedon suunnitelmasta kirjeitse. Taloyhtiön asukkaat saivat tiedon suunnitelmasta paikallislehdessä olleesta kuulutuksesta.

Korjattu liikenteenohjaussuunnitelma

liikennemerkki_suunnitelma2.jpgSuunnitelmaa vastaan jätettiin yksi muistutus. Muistutuksen tekijän ja teknisen lautakunnan esittelijän mukaan suunnitelma ei estä läpiajoa. Tämän vuoksi tehtiin korjattu liikenteenohjausuunnitelma, joka vastasi muistutuksen tekijän esittämää ehdotusta. 

Korjattua suunnitelmaa ei liitetty kokouskutsuun vaan se esitettiin teknisen lautakunnan kokouksessa. Sitä ei myöskään laitettu kokouksen pöytäkirjan liitteeksi verkkopalveluun eikä siitä tiedotettu kirjeellä taloyhtiön asukkaille. Paikallislehdessä ei näkynyt kuulutusta. Tekniselle lautakunnalle esitetty suunnitelma oli laadittu karttapohjalle, jossa ei näkynyt lainkaan 24 asunnon taloyhtiötä. Tekninen lautakunta hyväksyi korjatun liikenteenohjaussuunnitelman.

Mitä tarkoitti käytännössä?

Moottoritieltä sai tulla illalla kotiin tarkoituksenmukaista reittiä, mutta aamulla toiseen suuntaan kulkeminen oli kielletty. Aamulla sallittu reitti oli pidempi ja erittäin ruuhkainen työmatkaliikenteen aikana.

Osa taloyhtiön asukkaista on sitä mieltä, että tämä kuvio liittyy vuosikorjauksiin. Moni asiaan liittyvä fakta tukee tätä ajatusta. Rakennuttajan ja asiaan tavalla tai toisella liittyvien henkilöiden muu toiminta ei poista epäilyä.

Miten reagoitiin?

Kaksi henkilöä soitti välittömästi teknisen toimeen. Ensimmäinen soittaja sai kuulla työpäällikön sijasta asian teknisen lautakunnan kokouksessa esitelleeltä suunnittelijalta, että tarkoitus oli nimenomaan rajoittaa tämän yhden taloyhtiön asukkaiden liikkumista. Toiselle soittajalle työpäällikkö vahvisti puhelimessa 27.5.2009 noin klo 11, että suunnittelija saattoi lipsauttaa jotain sellaista, mitä ensimmäinen soittaja oli kertonut kuulleensa.

Työpäällikkö kertoi myös, että asiasta ei kannata valittaa – virheen korjaaminen kestäisi ikuisuuden. Nopein tapa hänen mielestään oli se, että taloyhtiö tekee oikaisuvaatimuksen ja asia käsitellään uudelleen.

Mitä tapahtui?

Taloyhtiön hallitus laati asukkaiden puolesta oikaisuvaatimuksen. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran 16.6.2009. Teknisen lautakunnan päätös:

"Ko. liikenteenohjaussuunnitelman tarkoituksena oli estää läpiajo alueen läpi. Tarkoituksena ei ollut hankaloittaa alueella asuvien asukkaiden kulkua."

"Liitteessä ilmenee esitetty muutos teknisen lautakunnan 29.1.2009 § 14 päätökseen. Muutossuunnitelma tulee asettaa julkisesti nähtäville."

Liikenteenohjaussuunnitelma oli julkisesti nähtävänä 8.7.–22.7.2009. Alkuperäistä suunnitelmaa koskevan muistutuksen tekijä teki uuden muistutuksen. Hän korosti sitä, että alueella asuvien liikkumista ei saa rajoittaa – tämä saman vaatimuksen hän oli esittänyt jo korjattuun liikenteenohjaussuunnitelmaan johtaneessa ensimmäisessä muistutuksessaan.

Tekninen lautakunta hyväksyi 20.8.2009 uudelleen alkuperäisen suunnitelman. Liikennemerkit siirrettiin oikeille paikoille ja kolmen kuukauden riesa päättyi.

Miksi?

En tiedä! Kukaan ei ole pyytänyt anteeksi tai pahoitellut virhettä – päinvastoin. Tarkoittaako tämä sitä, että kyse ei ollutkaan virheestä?