Liesikupu

Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (D2, kumottu) tuli voimaan 1.10.2003 . Asetuksen noudattaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että uuteen Liesikupu_kasassa.jpgasuntoon pitää asentaa koneellinen ilmanvaihto. Tässä vaiheessa asuntorakentajat korvasivat liesituulettimen ilmanvaihtojärjestelmään liitetyllä liesikuvulla. Ilmanvaihtokoneiden valmistajilla on erikseen "projektikohteisiin" tarkoitetut mallit. Näitä malleja suomalaiset rakennusliikkeet ovat käyttäneet vuosikausia.

Suunnittelijat ja jopa rakennuttajan edustajat ovat myöntäneet, että liesikuvut eivät toimi, koska ne ovat osa ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottojärjestelmää. Rakennusliikkeet ovat rakentaneet tuhansia omistus-, omistusoikeus- ja vuokra-asuntoja, jotka eivät täytä ministeriön asetuksen vaatimuksia edes suunnittelijoiden ja rakennuttajien mielestä.

Liesikuvun tehtävä

Liesikuvun tehtävä on poistaa ruoanvalmistuksessa syntyvät paistokäryt, rasva ja vesihöyry siten, että ne eivät pääse leviämään huoneilmaan. Liesikupu epäonnistuu tehtävässään, jos käryt leviävät keittiöstä muihin huoneisiin. Tällöin liesikupu ei toimi rakentamismääräysten mukaisena kohdepoistoon tarkoitettuna laitteena.

Rakentamismääräyskokoelman D2 vaatimuksia

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilmassa ei esiinny viihtyisyyttä alentavia hajuja. Ilmanvaihto suunnitellaan mahdollisimman tehokkaaksi siten, että tuloilma virtaa koko oleskeluvyöhykkeelle ja epäpuhtaudet kulkeutuvat suoraan poistoilman päätelaitteisiin leviämättä huonetilaan. Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtoja on voitava ohjata kuormituksen ja ilman laadun mukaan käyttötilannetta vastaavasti.

Asuinhuoneistoissa ainakin keittiöt, keittokomerot, kylpyhuoneet, WC:t, kodinhoito- ja vaatehuoneet varustetaan poistoilman päätelaitteilla. Paikallispoistoa käytetään aina, kun huonetilassa syntyy keskitetysti pölyä, kaasuja tai höyryjä. Esimerkiksi keittiöt varustetaan liesikuvulla tai vastaavalla kohdepoistolla. Ilmanvaihdon tehostus toteutetaan yleensä vähintään liesikuvun tehostetulla ilmavirralla (min. 25 dm3/s)

Reklamaatio

Taloyhtiön asuntojen liesikuvut eivät täytä rakentamismääräyskokoelman D2 vaatimuksia. Savukokeet osoittavat, että liesikupu imee ilman keittiön keskeltä lasilipan suuntaisesti. Liesikupu ei ime liesitasolta tulevia keitto- ja paistohöyryjä vaan ne leviävät ensin keittiöön ja sieltä muihin huoneisiin.

Aliurakoitsijan 12.3.2008 tekemät mittaukset tehtiin väärin. Rasvasuodatin ja imuaukon edessä oleva reijitetty läppä irrotettiin mittauksen ajaksi. Suojapelti jätettiin auki. Ympäristöministeriön yli-insinöörin mukaan mittaukset on tehtävä käyttötilannetta vastaavissa olosuhteissa.

Miksi liesikupu ei voi toimia?

Liesikuvun ja ilmanvaihtokoneen välillä on 12–15 metriä putkea. Mutkia on 4–6. Liesikuvun putken päässä on reitetty läppä (kuva 1), rasvasuodatin (kuva 2) ja suojaluukun ritilä (kuva 3).

Liesikupu_lappa.jpg Liesikupu_rasvasuodatin.jpg Liesikupu_auki.jpg
Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

Suora putki, jokainen mutka ja jokainen muu järjestelmässä oleva komponentti aiheuttaa häviöitä. Ilmanvaihtokoneen tehostusasento ei vaikuta vain liesikupuun vaan ilmaa imetään samaan aikaan myös kylpyhuoneesta, vessasta ja vaatehuoneesta. Sieltä imetään, mistä helpoimmalla saadaan eli ei keittiöstä.

Mitä liesikupu tekee?

Imuaukko on vasemmassa takanurkassa. Ilma imetään laitteen etureunasta kuvassa 3 näkyvän ritilän läpi. Laite toimi seuraavasti:

  1. liedeltä käryt leviävät keittiöön ja muihin huoneisiin
  2. ilmanvaihto imee ilmaa keittiön keskeltä
  3. lasilippa halkaisee liikkeessä olevan ilmavirran, josta osa päätyy suojaritilän, rasvasuodattimen ja reitetyn läpän kautta ulos
  4. osa ilman sisältämästä rasvasta ja pölystä liimautuu lasilipan päälle
  5. lasilipan päältä käryt leviävät keittiöön ja muihin huoneisiin
  6. ilmanvaihto imee ilmaa keittiön keskeltä
  7. lasilippa halkaisee liikkeessä olevan ilmavirran, josta osa päätyy suojaritilän, rasvasuodattimen ja reitetyn läpän kautta ulos
  8. osa ilman sisältämästä rasvasta ja pölystä liimautuu lasilipan päälle
  9. lasilipan päältä käryt leviävät keittiöön ja muihin huoneisiin
  10. jne.

Valmistajan selitys

Valmistajan tuotekehityspäällikkö (6.7.2010) tiedosti ongelman. Hänen mukaansa ongelman perimmäinen syy on lämmöntalteenotossa, jota lainsäädäntö edellyttää. Paistokäryjen poistaminen tehokkaasti lisäisi asunnon energiankulutusta liikaa.

Selitys ei ole uskottava. Ilmanvaihtokoneen pelti on kesäasennossa 4–5 kuukautta. Tällöin ei ole mitään merkitystä energiankulutuksen kannalta sillä, että paistokäryt puhalletaan ulos. Vastaavasti talvella asunnon energiakulutuksen kannalta ei ole oleellista se, että paistokäryt puhalletaan tehokkasti ulos. Sekin on selvää, että lämmöntalteenoton myyntiesitteen hyötysuhde on mitattu optimaallisella eli hiljaisella virtausnopeudella. Täydellä teholla lämmöntalteenoton hyötysuhde on kaukana myyntiesitteen luvuista, joten tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna valmistajan huoli lämmön karkaamisesta on naurettava.

Mikä on toimiva ratkaisu?

Omakotitalorakentajalle myydään ratkaisu, jossa keittiön käryt imee liesituuletin ja ilman vaihtaa ilmanvaihtokone. Käryt lähtevät tehokkaasti mallilla, jossa moottori on lähellä keittolevyä. Käryt imaistaan metrin päästä liesituulettimeen ja puhalletaan suoraa putkea pitkin katolle. Katolta imevä mallikin toimii paremmin kuin projektikohteisiin tarkoitettu grynderimalli. Neljän metrin suora putki yhdellä imuaukolla on parempi kuin yläpohjassa kiemurteleva yli kymmenen metrin putki viiden imuaukon kanssa.

Rakennuttajan tilanne

Rakennuttaja on tilannut tyypillisen "grynderimallin". Suunnittelija on suunnittelut, mitä on pyydetty. Valmistaja tekee sitä, mitä tilataan. Asentaja on asentanut, mitä on suunniteltu ja tilattu. Rakennuttaja ei saa vieritettyä ongelmaa aliurakoitsijoilleen.

Rakennuttaja pyysi ulkopuolisen tahon suorittamaan "tarkemittauksen" yhdessä myymättömässä asunnossa. Mittaus tehtiin 9.10.2009. Rakennuttaja totesi, että huoneiston ilmamäärät eivät poikkea aliurakoitsijan aikaisemmin toimittamasta mittauspöytäkirjasta.

Rakennuttajan johtopäätös: "Meidän puolesta asia on kunnossa".

Vastaus rakennuttajalle

Xxxxx Xxxxxxxxn on mitannut 9.10.2009 rakennustoimiston toimitusjohtajan pyynnöstä ilmamäärät asunnossa 8. Mittauksen mukaan ilmamäärät ovat suunnitelmien mukaiset. On mukava kuulla, että asunnon 8 osalta tämä asia on kunnossa. Taloyhtiö ei ole kuitenkaan koskaan reklamoinut ilmamääristä!

Reklamaatio 19.10.2008: "Liesituuletin ei toimi rakentamismääräysten mukaisena kohdepoistoon tarkoitettuna laitteena."

Xxxxx Xxxxxxxxn suorittama mittaus tehtiin suoraan hormista siten, että rasvasuodatin oli poissa paikoiltaan ja luukku auki. Edellinen vastaava aliurakoitsijan tekemä mittaus tehtiin samalla tavalla, ja sitäkään mittausta taloyhtiö ei hyväksynyt. Ympäristöministeriön yli-insinöörin mukaan mittaukset on tehtävä käyttötilannetta vastaavissa olosuhteissa. Kohdepoistoon tarkoitettuna laitteena liesikupu toimii, jos ruoanvalmistuksen käryt eivät leviä keittiöstä muihin huoneisiin. Asukkaat ovat todenneet, että käryt leviävät muihin huoneisiin. Asia ei ole kunnossa vaikka rakennuttajainsinööri viestissään näin virheellisesti ennakoi!