Lasten keinu

Tyyppikilpi, asennus- ja tarkastuspöytäkirja

Taloyhtiöiden leikkipaikat ovat yleisiä leikkipaikkoja. Yleisen leikkipaikan leikkivälineestä pitää löytyä tyyppikilpi, johon on merkitty tuotteen valmistaja, valmistusvuosi, sarjanumero ja standardi, jonka mukaisesti leikkiväline on valmistettu. Yleiselle leikkipaikalle asennetun leikkivälineen asentajan on laadittava asennus- ja tarkastuspöytäkirja. Asennus- ja tarkastuspöytäkirjan allekirjoittaja vastaa nykyisellä ja tulevalla omaisuudellaan vahingoista, joiden voidaan katsoa olevan seurausta määräysten vastaisesta asennuksesta. (Terveystarkastaja 2.6.2009)

Taloyhtiömme leikkipaikalle asennetussa keinussa ei ole tyyppikilpeä. Rakennuttajainsinööri lähetti sähköpostilla 1.10.2008 asennus- ja tarkastuspöytäkirjan, jota ei ole täytetty eikä allekirjoitettu. Insinööri kertoi 12.6.2009 täyttäneensä mestarina työskennellessään asennus- ja tarkastuspöytäkirjoja. Hän siis todennäköisesti tietää, että hänen lähettämät pöytäkirjat olisi pitänyt täyttää ja allekirjoittaa.

Naapurikaupungin rakennustarkastaja neuvoi pyytämään apua kaupunkimme rakennusvalvonnasta. Asian etenemisestä kerrotaan sivulla Tekninen toimi.


Turvallinen keinu?


Keinu_ylapaa.jpg Keinu_alapaa.jpg Keinu_vauvanistuin.jpg
  1. Seisaaltaan keinuvan lapsen sormet voivat jäädä puristuksiin ja hankautua pahoin.
  2. Kummassakin istuinosassa on neljä terävää kohtaa.
  3. Kettingeistä ja istuinosien kiinnityksistä löytyy kymmeniä paikkoja, joihin pienen lapsen sormi voi jäädä kiinni.
  4. Vauvakeinun istuinosa on erittäin painava. Pienen lapsen pää ja hampaat ovat todellisessa vaarassa.
  5. Vauvakeinun istuinosan muotoilu on sellainen, että pienille lapsille tulee mustelmia selkään. Eräskin lapsi totesi puhumaan opittuaan kaupungin Lappset-keinusta, että "tämä ei satu".
Terveystarkastaja kehotti ottamaan yhteyttä tuoteturvallisuusvalvontaan. Yhteyttä otettiin 2.7.2009. Kuluttajaneuvonnan tuoteturvallisuusinsinööri kirjasi tapauksen heille. Asian etenemisestä kerrotaan sivulla Kuluttajaneuvonta.

Turvallinen putoamisalusta?

Hallituksen tilannekatsaus 18.4.2009

Todettiin, että taloyhtiön leikkikentällä keinun betoninen perustus on valettu niin, että putoamisalueella on suuri ja terävä kieleke n. 10 cm päässä maanpinnasta. keinu_putoamisalusta_lapset2.jpgTodettiin, että betonianturan tekijä, maa-aineksen levittäjä sekä näiden töiden valvojat eivät ole voineet olla huomaamatta virhettä. Todettiin menettelyn olevan erityisen törkeää, koska kyse on pienten lasten leikkikentästä ja keinusta.

Hallituksen päätökset 18.4.2009

Asetetaan keinu välittömästi käyttökieltoon, nostetaan keinut ylös, tiedotetaan asiasta postilaatikoihin jaettavalla ilmoituksella ja valvotaan kiellon noudattamista.

Isännöitsijä huolehtii, että rakennuttaja korjaa virheensä 20.4.2009 klo 10.00 mennessä. Isännöitsijä järjestää viranomaisille tilaisuuden todeta, että kyse on vakavan hengen tai terveyden vaaran aiheuttamisesta joko tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella (rikoslaki 21:13 §) ja ryhtyy tämän jälkeen tarvittaviin toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi rakennuttajan laskuun, jos rakennuttaja ei ole korjannut virhettään asetettuun takarajaan mennessä.

Kohtuullinen käyttöikä?

Keinun muoviosien UV-säteilyn kesto on heikko. Istuinosien turvallinen käyttöikä on hieman yli vuosi, jos keinua käyttävät pienet lapset. Isojen lasten leikeissä keinu_kestoika2.jpgistuinosan käyttöikä loppuu täsmälleen sillä hetkellä, kun joku yrittää keinua seisaaltaan. Onko tämä kohtuullinen käyttöikä, jos leikkiväline on tarkoitettu asennettavaksi yleiselle leikkipaikalle?

Rakennuttajan vastine 23.1.2009

Leikkikentän kalusteet
- X Oy:n asennusohjeet on toimitettu taloyhtiölle 1.10.08.
- RT- korttien ohjetietoa keinuista toimitettu taloyhtiölle.
- Keinun istuinosa vaihdettu. (19.6.2008, samanlainen kuin alkuperäinen)

Pyydämme xxxxxxxxxx hallitukselta xxxxxxx xxxxxxxx vakuuden vapauttamista, koska hallituksen ilmoittamat tekemättömät työt on saatettu päätökseen.

Euromääräinen vaatimus tähänastisista ylimääräisistä kuluista.
- Ei vaateita.

Uudet keinut 8.6.2010

Rakennuttajalta kesti 1378 päivää hoitaa asia kuntoon. Taloyhtiössä on lapsia, jotka ovat syntyneet tähän taloyhtiöön ja heillä on elämää takana yli 3,5 vuotta – vasta nyt heillä on käytössään turvalliset ja määräysten mukaiset keinut omassa taloyhtiössään.

Toivottavasti muiden taloyhtiöiden lapsista yksikään ei joudu makaamaan loppuelämäänsä vihanneksena "koteja, joissa elämästä ja arkipäivän iloista on helppo nauttia" -rakennuttajan välinpitämättömyyden vuoksi – turvallisuuden kanssa ei pidä leikitellä vaikka juridisen vastuun voisikin vierittää maalikoiden muodostamalle taloyhtiön hallitukselle!