Vauvakeinu

Vauvakeinu.jpgVauvakeinun istuinosa on erittäin painava. Istuinosan muotoilu on sellainen, että pienelle lapselle tulee mustelmia selkään – pehmusteita ei ole. Eräskin lapsi totesi puhumaan opittuaan kaupungin Lappset-keinusta, että "tämä ei satu".

Terveystarkastaja piti mahdollisena sitä, että istuinosa voi olla määräysten vastainen. Rakennuttaja pitänee mahdollisena sitä, että tämä ja 10–20 muun 2000-luvulla rakennetun taloyhtiön vauvakeinu on määräysten vastainen. Tähän viittaa se, että rakennuttaja on haluton toimittamaan määräysten edellyttämää asennus- ja tarkastuspöytäkirjaa.

Terveystarkastaja kehotti ottamaan yhteyttä tuoteturvallisuusvalvontaan. Yhteyttä otettiin 2.7.2009.

Päiväkirja

2.7.2009 viesti tuoteturvallisuusvalvontaan

Terveystarkastaja pyysi ottamaan yhteyttä teihin liittyen taloyhtiömme keinuun. Tapaus on kuvattu liitteen dokumentissa reklamaatio_keinu.pdf.

Keinussa ei ole eikä ole koskaan ollut tyyppikilpeä. Isännöitsijälle eikä taloyhtiön hallitukselle ole toimitettu täytettyä asennus- ja tarkastuspöytäkirjaa. Liitteenä on taloyhtiölle rakennuttajan lähettämä tyhjä tarkastuspöytäkirja, jonka he olivat saaneet Xxxxxxxn xxxxxxmyynnistä. Tähän asiaan liittyvä kirjeenvaihtoa löytyy alta. Rakennuslupa myönnettiin 7.9.2005 ja käyttöönottokatselmus pidettiin 29.8.2006.

Annan mielelläni lisätietoja: 040 xxx xxxx. Kuittaisitteko ystävällisesti viestin vastaanotetuksi, jotta tiedän viestin tulleen perille oikealle henkilölle.

2.7.2009 tuoteturvallisuusinsinöörin vastaus

Kiitos ilmoituksesta, kirjaan tapauksen meille.

Vahvistetun työnjaonmukaisesti kuluttajapalveluiden tuoteturvallisuusvalvonta (kuten leikkikenttien kokonaisturvallisuus ja myös välineiden asennuksen turvallisuus) kuluu pääsääntöisesti kuntien terveystarkastajille. Kulutustavaroiden (kuten leikkikenttävälineiden) tuoteturvallisuusvalvontaa tekee Kuluttajavirasto valtakunnallisesti.

31.8.2009 kysymys tuoteturvallisuusinsinöörille

Onko asian selvittely edennyt?

7.9.2009 tuoteturvallisuusinsinöörin vastaus

Kiitos tiedustelusta. Asia on kirjattu meille, mutta käsittelyä ei ole suuren ilmoitusmäärän vuoksi vielä ehditty aloittamaan. Ilmoitukset käsitellään kiireellisyysjärjestyksessä. Uskoisin, että ilmoituksenne käsittely aloitetaan piakkoin. 

12.4.2010 yhteydenotto Tukesin suuntaan

Onko asian käsittely edennyt? Täällä tilanne on seuraava: taloyhtiö on laittanut keinut käyttökieltoon ja lapset kyselevät keinun perään.

15.4.2010 asia KUV/5436/51/2009

Kuluttajavirasto on vastaanottanut 2.7.2009 ilmoituksenne koskien keinujen turvallisuutta. Ilmoituksenne mukaan taloyhtiö (X) on havainnut Y Oy:n, jäljempänä yritys hankitussa keinuissa seuraavia vikoja 1) Keinujen ketjut on kiinnitetty istuinosaan sakkeleilla, joiden vuoksi kummastakin keinusta löytyy 4 terävää kohtaa istuinosasta 2) Ripustusketjuista ja istuinosan kiinnityksistä löytyy kymmeniä paikkoja, joihin pienen lapsen sormi voi jäädä kiinni 3) Keinujen muoviosien UV-säteilyn kesto on heikko. Edellisten istuinten turvallinen käyttöikä oli vain hieman yli vuosi 4) Ketjujen yläpään asennuksissa epäillään olevan asennusvirheen. Asennuksessa on voitu käyttää muita kuin valmistajan toimittamia osia.
 
Turvatekniikan keskus (Tukes) on ollut asiasta yhteydessä yritykseen. Yritys on toimittanut Tukesille vastineen asiaan liittyen. Vastineessa yritys kertoo, että muovilautasistuinten käyttö on lopetettu ja sakkeli kiinnityksiä ei enää käytetä. Vastineessa yritys kertoo olevansa yhteydessä ilmoittajaan (X) ilmitulleista asioista ja korjaamaan tilanteen heidän kanssaan.

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004) mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta kuuluu elinkeinonharjoittajalle.

Turvatekniikan keskus katsoo, että asia ei anna tällä erää aihetta jatkotoimenpiteisiin. Turvatekniikan keskus seuraa tilannetta ja muistuttaa, että elinkeinoharjoittajan tulee lain (75/2004) 4 §:n mukaan ilmoittaa valvontaviranomaiselle, jos hän saa tietoonsa tai hänen tulisi ammattitaitonsa perusteella pystyä päättelemään, että kulutustavarasta aiheutuu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle.

8.6.2010 uudet keinut

Uudet määräysten mukaiset keinut asennettiin paikoilleen ja taloyhtiölle toimitettiin asianmukaisesti täytetty asennus- ja tarkastuspöytäkirja.