Puheäänen kuuluvuus

Taloyhtiö vastaa riittävästä äänieristyksestä. Äänieristystä ei ole tarpeeksi asuntojen välillä, jos normaalin puheen sisältö on erotettavissa – vaikka ilmaääneneristysluku olisikin rakentamismääräysten mukainen. Kyse on terveyshaitasta. Ilmoita havaitusta ongelmasta isännöitsijälle. Ota yhteyttä terveystarkastajaan, jos taloyhtiö ei pyynnöstäsi huolimatta ryhdy selvitys- ja korjaustoimiin.

Asuntojen välisessä seinässä on aina rakennusvirhe, jos saat naapurin puheesta selvän. Kokonaisääneneristävyys voi olla vaatimusten mukainen, mutta rakenteen ominaisuuksista riippuen jokin ääniala voi korostua ja kuulua läpi. Ympäristöministeriön ylitarkastajan mukaan rakennusvalvontaviranomaisen toimialaan kuuluu ottaa kantaa toteutuksen määräystenmukaisuuteen.

Asiaan liittyviä säädöksiä:

Tyypillisiä ongelmakohtia

Uusissa kaksikerroksissa asunnoissa ongelmakohta on tyypillisesti ontelolaatan alapuolen ja seinän välinen rako sekä elementtien pystysauma. Puheääni voi edetä vaakasuoraan ja ristiin sekä alhaalta ylös tai päinvastoin. Puheääni voi siirtyä asunnosta toiseen läpivientien ja jopa ulkoseinän tuuletusraon kautta.

Ketä kiinnostaa?

Rakennuttaja ei kiinnosta naapurista kuuluvat keskustelut vaan ainoastaan rakentamismääräyksissä mainittu ilmaääneneristysluku. Rakennuttajalle voi riittää pelkästään se, että betonielementin ulkomitat ovat määrysten ja suunnitelmien mukainen – eihän ääni voi kuulua useita senttejä vahvan betonin läpi.

Rakennusvalvonta ja terveystarkastaja eivät halua sekaantua asiaan vaikka asia heille kuuluukin. Rakentamismääräykset eivät ole tältä osin ajan tasalla. Ota yhteyttä kansanedustajaasi – rakentajat ovat jo ottaneet omiinsa!

Reklamaatio

Vuosikorjausten aikana taloyhtiö reklamoi puheäänen kuulumisesta asuntojen välillä. Ongelma esiintyy kaksikerroksisissa asunnoissa. Pahimmissa tapauksissa olohuoneen sohvalla voi kirjoittaa naapurin ostoslistan. Vastaava ongelma esiintyy tiettävästi saman rakennuttajan muissakin kohteissa.

Ensimmäinen mittaus

Ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorio mittasi ilmaääneneristysluvun paritaloissa A, C, G ja J. Rakentamismääräyskokoelman C1 mukaan pienin sallittu ilmaääneneristysluku asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä on 55 db. Mittauksen mukaan ilmaääneneristysluku ylitti vaatimukset suurella marginaalilla muissa paitsi yhdessä talossa (alitus 1 db).

Toinen mittaus

Toisen mittauksen teki arvostettu alan toimija. Taloyhtiötä pyydettiin osoittamaan kolme asuntoa mitattavaksi. Taloyhtiö valitsi mittausten kohteeksi kolme erilaista asunPuheaani_mittari.jpgtoa, jotka mitattiin 26.–27.3.2008. Tavoitteena oli selvittää se, mistä syystä puheääni kuuluu asuntojen välillä ja korjata todetut virheet kaikista taloista.

Mittausten tekijät ja taloyhtiön edustaja saattoivat omin korvin kuulla mittauksen aikana, että rakenteissa on tietyillä taajuusalueilla ilmavuotoja. Ilmaääneneristysluku täytti rakentamismäärysten minimivaatimuksen vain yhdessä talossa.

Mittauksesta sovittaessa 6.3.2008 alan arvostettu asiantuntija kertoi työpäällikön ja vuosikorjausmestarin paikalla ollessa mittaustulosten pätevän vain mitatuissa asunnoissa. Mittausten jälkeen rakennuttaja yleisti tulokset koskemaan kaikki taloja. Vuosikorjausmestarin mukaan vikaa oli vain kahdessa mitatussa talossa – muut talot olivat hänen mielestään kunnossa.

Voiko alan arvostettuun toimijaan luottaa?

Ympäristöministeriön käyttämä asiantuntija totesi mittausraportin nähtyään, että myös ainoassa mittauksen mukaan määräykset täyttävässä paritalossa on ongelmia puheääneen tajuusalueella. Mittauksen raportointi ei ollut tämän asiantuntijan mukaan tavanomaisen käytännön mukainen.

Alan arvostettu toimija ei sanallakaan vihjannut vuosikorjauspalaverissa 6.3.2008, että puheäänen puolella voisi olla ongelmia vaikka ilmaääneneristysluku täyttää rakentamismääräysten minimivaatimuksen. Huomio pitäisi siis kiinnittää vain ja ainoastaan ilmaääneneristyslukuun. Kaikki on kunnossa, jos rakentamismääräysten minimivaatimus 55 db täyttyy.

Mittaustapa on ilmaääneneristysluvun mittaus. Määräykset antavat selvän raja-arvon – ei ole muuta tapaa.

Maallikolle syntyi käsitys, että vain ilmaääneneristysluvulla on merkitystä – nyt tiedämme, että asuntojen väliseinässä on varmasti rakennusvirhe, jos puheääni kuuluu asuntojen välillä.

Mitä on korjattu?

Osassa kaksikerroksissa asunnoista on tiivistetty lattian ja seinän välistä rakoa. Tämä korjaus on helppo tehdä, koska tiivistyksen jäljet jäävät piiloon lattialistan alle. Katon ja seinän välistä rakoa ei ole tiivistetty. Tätä korjausta ei ole helppo tehdä. Portaikon kohdalla olevan pystysauman halkeamat on korjattu maalilla. Pystysauman korjaaminen kunnolla voi vaatia portaikon irrottamisen korjauksen ajaksi.

Mittauksen aikana taloyhtiön edustaja tiedusteli vuosikorjausmestarilta, että onko asuntojen välillä putkia tai muita reittejä, joiden kautta ääni voisi kulkeutua asunnosta toiseen. Vuosikorjausmestari piti ajatusta mahdottomana. Pian tämän jälkeen asukkaat löysivät kaksikerroksisten asuntojen vesimittarikaukalosta käyttämättömän suojaputken, jonka kautta saattoi jutella naapurin kanssa. Suojaputken tukkiminen paransi tilannetta hieman, mutta ongelma ei poistunut.

Onko viranomaista apua?

Alkuvaiheessa kaupungin rakennusvalvonnasta ei tavoitettu henkilöä, joka olisi kyennyt auttamaan. Otimme yhteyttä ympäristöministeriöön, jossa virkamies totesi asian kuuluvan paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Ministeriön virkamies kiinnostui asiasta, kun hän sai lyhyen kuvauksen taloyhtiön "toimintaympäristöstä". Tämän jälkeen rakennusvalvonnasta ja teknisestä toimesta on löytynyt henkilöitä, jotka uskaltavat antaa hyödyllisiä tietoja. Tekninen toimi auttoi myös taloyhtiön asukkaiden riesaksi ilmestyneen moottoriajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkin poistamisessa (lisätiedot).

Kaksi osakasta otti yhteyttä terveystarkastajaan, koska heidän taloissaan puheääni kuuluu asuntojen välillä. Taloyhtiön hallitus sai tiedon asiasta, kun isännöitsijä toimitti terveystarkastajan lausuntopyynnön 17.9.2009 taloyhtiön hallitukselle. (lisätiedot).