Sadevesiviemärin laskuputki

Kaksi asukasta otti erikseen yhteyttä hallitukseen, koska heidän mielestään taloyhtiön sadevesiviemärin laskuputki muodostaa turvallisuusriskin lapsille. Vesi on syönyt maata putken alalta. Noin metrin päässä ojan reunasta seisova henkilö seisoo käytännössä kielekkeen päällä. Pudotusta on yli kaksi metriä.

Laskuputki_paa.jpg Laskuputki_syopyma.jpg

Tilannekatsaus

Sortumisvaara on todellinen. Sateiden jälkeen veden syvyys on paikoin jopa 1,5 metriä ja ojan leveys on yli 4 metriäLaskuputki_leveys.jpg. Oja on sinne putoavalle lapselle ja jopa uimataitoiselle aikuiselle vaarallinen.

Laskuputki on vedetty kaupungin puistossa kulkevaan ojaan. Hallitus päätti ottaa yhteyttä tekniseen toimeen. Tarkoituksena oli selvittää, että onko taloyhtiön vastuulla tehdä asialle jotain.

Lisäksi hallitus totesi, että työselitteen mukaan putken päähän pitää asentaa ritilä. Ritilää ei ole jostain syystä asennettu. Putken päässä ei ole edes kiinnitysjälkiä.

Rakennusvalvonta 30.6.2009 klo 10.50

Rakennusvalvonnassa todettiin, että asia on ilmoituksen myötä heidän tiedossa ja vastuu on kaupungilla. Asiaan liittyviä toimenpiteitä tai yhteydenottoja ei ole tullut hallituksen tietoon.

Päiväkirja

24.09.2009 kysymys kaupungin www-sivujen kautta

Saamani tiedon mukaan sadevedet käsitellään lähtökohtaisesti omalla tontilla tai johdetaan katuojaan. As Oy X:n sadevedet on johdettu ojaan. Putki kulkee kaupungin alueella.

Haluan tietää, että onko X Oy:llä ollut kaupungin lupa edellä kuvattuun ratkaisuun. Miten on?

Odotan pikaista, yksiselitteistä ja perusteltua vastausta. Pyydän ottamaan yhteyttä

25.09.2009 palvelusihteerin vastaus

Kiitos palautteesta. Välitin viestin työpäällikkö X:lle.

18.10.2009 viesti työpäällikölle ja palvelusihteerille

En ole saanut 24.9.2009 lähettämääni kysymykseen vastausta työpäällikkö X:ltä. Missä vika?

04.11.2009 viesti työpäällikölle, palvelusihteerille ja kirjaamoon

Alla olevan asian hoitaminen on jäänyt jostain syystä kesken. Kysymys on edelleen ajankohtainen. Odotamme yksiselitteistä, selvää ja perusteltua vastausta kysymykseemme.

Pyydämme vastaanottokuittauksen, jotta tiedämme tämän viestin tulleen perille.

04.11.2009 vastaus palvelusihteeriltä

Viesti on vastaanotettu ja selvitän miksei viestiin vastata.

04.11.2009 vastaus kirjaamosta

Viestinne on tullut perille kirjaamon sähköpostiin ja mennyt myös X:lle. Muistuttelin häntä asiasta ja pyysin mahdollisimman pikaista vastausta Teille.

05.11.2009 työpäällikön vastaus

Otatko ko. asian osalta yhteyttä minuun puhelimitse.

05.11.2009 vastaus työpäällikölle

Olemme esittäneet kysymyksemme kirjallisesti ja odotamme kirjallista vastausta. Suullinen vastaus ei riitä. Onko olemassa erityinen syy, jonka vuoksi asiasta pitäisi jutella puhelimessa ennen vastauksen antamista?

Kysymys on esitetty 24.9.2009. Asialla alkaa olla kiire!

24.11.2009 viesti teknisen toimen johtajalle ja kaupunginjohtajalle

As Oy X on tiedustellut kaupungilta 24.9.2009 seuraavaa asiaa:

Saamani tiedon mukaan sadevedet käsitellään lähtökohtaisesti omalla tontilla tai johdetaan katuojaan. As Oy X:n sadevedet on johdettu x-ojaan. Taloyhtiömme sadevesiviemärin laskuputki kulkee kaupungin alueella.

Haluan tietää, onko X Oy:llä ollut kaupungin lupa edellä kuvattuun ratkaisuun. Miten on?

Viesti on ohjattu työpäällikkö Xxxxx Xxxxxx.lle. Hän on jostain syystä haluton tai kyvytön vastaamaan yksinkertaiseen kysymykseen. Alta löytyy asiaan liittyvää kirjeenvaihtoa. Katsomme kaupungin toiminnan olleen tässä asiassa epäasianmukaista: viivyttely, neuvontavelvollisuuden laiminlyönti, suhtautuminen tiedusteluihin, jne.

Voisitteko hankkia vastauksen kysymykseemme pikaisesti! Asialla on kiire!

25.11.2009 työpäällikön vastaus

Kunnanvaltuuston 16.06 2005 hyväksymä Kirkonseudun asemakaavan muutos keskustassa koskien X aluetta. Ote kaavaselostuksesta (tekninen huolto):

Pientalokorttelialue voidaan liittää jo olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon. Olemassa olevan viemärin korkeusasema sallii myös kellarillisen asuinrakentamisratkaisun. Alueella ei toteuteta kaupungin toimesta sadevesiviemäriä; salaojavedet voidaan johtaa X-ojaan, huomioiden kuitenkin X-ojan pinnan korkeus.

A Oy on esittänyt LVI-asemapiirustuksessa, että hulevedet johdetaan sadevesiviemärissä tontin osuudella ja sadevevesiviemärin purku on As Oy:n ja kaupungin puistoalueen rajalla, josta sadevedet johtuvat X-ojaan. Koska kaupungilla ei ole alueella sadevesiviemäriä on A Oy:n esittämä sadevesien johtaminen kaavaselostuksen mukainen ja se on hyväksytty tontin rakentamisen yhteydessä sadevesien johtamiseksi.

25.11.2009 vastaus työpäällikölle

Suuri kiitos tiedosta! Saimme kesällä kaupungintalolta tiedon, että tämä asia on syytä varmistaa. Liitämme viestisi taloyhtiön arkistoon seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Virkamiesoikeuden perusteita

Lähtökohtana on virkatehtävien suorittaminen asianmukaisesti ja viivytyksettä. Asianmukaisuus tarkoittaa tehtävien hoitamista tehokkaasti ja taloudellisesti. Asianmukaisuuteen kuuluu myös huolellisuus ja puoluettomuus. (Koskinen & Kulla, 139–140)

Virkamies hoitaa tehtäviään viivytyksettä, kun hän ei laiminlyö niitä eikä lykkää niitä perusteettomasti. Hidastelu ei ole sallittua eikä tehtävien tahallinen laiminlyönti. Suurikaan työmäärä ei vapauta virkamiestä viivytyksettömän toiminnan vaatimuksesta. (Koskinen & Kulla, 141–142)

Viranomaisella on neuvontavelvollisuus. Asiakkaalle pitää antaa tarpeen mukaan asian hoitamiseen liittyvää neuvontaa. Kysymyksiin ja tiedusteluihin pitää vastata. Palveluperiaate ja hyvä hallintotapa edellyttävät avointa suhtautumista erilaisiin tiedusteluihin. (Kulla, 84 ja Koskinen & Kulla, 141)

Lähteet

Koskinen, S. & Kulla, H. 2005. Virkamiesoikeuden perusteet. 4. uudistettu painos. Helsinki, Talentum. 367 s.

Kulla, H. 2004. Hallintomenettelyn perusteet. 6. painos, uudistetun painoksen lisäpainos. Helsinki, Talentum. 371 s.

Kuntakantelu

Voit tehdä kantelun kunnan toiminnasta aluehallintovirastoon. Kuntakantelu on aluehallintovirastolle tehty ilmoitus epäilystä, että kunta on menetellyt lainvastaisesti, syyllistynyt laiminlyöntiin tai toiminut muutoin epäasianmukaisesti. Myös toimimattomuudesta tai tehtävien laiminlyönnistä voi kannella.

Lähde ja lisätiedot: https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/valvonta-ja-kantelut/kuntakantelu