Suihkunurkkaukset

Rakennustapaselosteen, RS-dokumenttien ja piirrustusten mukaan suihkunurkkaukset ovat kivirakenteiset. Tästä huolimatta talojen E ja F suihkunurkkaukset ovat levyrakenteisia. Kivirakenteisen suihkunurkkauksen rakentaminen kaatuu automaattisesti taloyhtiön niskaan, jos kymmenen vuoden päästä asiaa ihmettelevä uusi osakas päättää haluta suunnitelmien mukaisen seinän.

Vuosikorjauspalaveri 6.3.2008

Vuosikorjauspalaverin puheenjohtajan mukaan mistään hänen käyttämästään dokumentista ei löydy mainintaa, että suihkunurkkaus olisi sovittu tehtävän toisin kuin on alunperin sovittu.

Vuosikorjausmestari oli soittanut aliurakoitsijalle ja omien sanojensa mukaan kehoittanut tätä kaivelemaan muistisopukoitaan. Vuosikorjausmestari muisti myös ihmetelleensä talojen E ja F suihkunurkkauksissa käytetyn kipsilevyn väriä. MiksiSuihkunurkkaukset_piirrustus.jpg vuosikorjausmestari ihmetteli levyn väriä? Eikö vuosikorjausmestari tiedä, että kosteaan tilaan tarkoitetun kipsilevyn kartongin väri on erilainen kuin normaalin kipsilevyn? Vai oliko suihkunurkkaus tehty normaalista kipsilevystä? Kumpikin vaihtoehto on huolestuttava –  sama mies vakuutti vastaavan mestarin lausunnossa, että kiinteistö on rakennettu asiakirjojen mukaan ja hyvää rakentamistapaa noudattaen.

Työpäällikön mietteitä: ei käytännön merkitystä – ei ole tarpeellinen – pienentää vain tilaa – jos laittaa suihkukaappia ikävä siitä tulee – tänä päivänä niitä ei enää tehdä – se on semmonen helvetin hankaluus – me poistettiin ne kaikki koska ne vesisuojat on kehittynyt – ei ole mitään miksi se pitäis laittaa.

Osakkaan reklamaatio

7.5.2009

Osakas lähetti reklamaation rakennuttajalle ja ilmoitti odottavansa vastausta, jotta asia saadaan päätökseen.

8.5.2009

Rakennuttajainsinöörin vastaus oli, että "ilmoitus" on aiheeton. Osakas tiedusteli, miksi "ilmoitus" on aiheeton. Rakennuttajainsinööri vastasi, että muutoksesta on toimitettu kuvat isännöitsijälle ja tällä perusteella asiassa ei ole reklamoitavaa.

Hallituksen jäsen muistutti tässä vaiheessa rakennuttajaa isännöitsijän 6.3.2008 vuosikorjauspalaverissa esittämään toteamukseen viitaten, että taloyhtiön hyväksynnän edellytyksenä on osakkaan kirjallinen suostumus sekä asianmukaiset luvat ja kuvat. Lopullisen hyväksynnän antaa yhtiökokous ja tätä vaihtoehtoa ehdotti myös vuosikorjauspalaverin puheenjohtaja. Hallitus eikä yhtiökokous ole tehnyt asiaan liittyviä päätöksiä puoleen tai toiseen. Jokainen taloyhtiön nykyinen ja tuleva osakas voi olettaa asuntonsa olevan suihkunurkkauksenkin osalta täsmälleen RS-dokumenttien mukaisen.

Mikä tilanne?

Yhden asunnon suihkunurkkaus on muutettu kivirakenteiseksi. Muille osakkaille rakennuttaja tarjosi lopulta 1500 euroa korvauksena siitä, että suihkunurkkaukset eivät ole sovitun mukaiset. Osakkaat ovat tiettävästi saaneet rahat tilille.

Hallitus eikä yhtiökokous ole hyväksynyt levyrakenteisia suihkunurkkauksia.