Yleisavaimen käyttö

Kunnossa oleva lukitus varmistaa osaltaan sen, että taloyhtiö on turvassa varkailta. Osa lukitusturvallisuutta on avainturvallisuus, joka tarkoittaa käytännössä mm. seuraavaa:

 1. yleisavaimen haltija ei saa luovuttaa avaintaan muiden käyttöön missään tilanteessa
 2. yleisavainta ei saa käyttää normaalina jokapäiväisenä käyttöavaimena.
Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä sekä hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla on oikeus päästä osakehuoneistoon, kun se on tarpeellista osakehuoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai muutostyötä taikka niiden valvomista varten. Käynti osakehuoneistossa on järjestettävä osakkeenomistajalle ja osakehuoneiston haltijalle sopivana aikana, jollei työn kiireellisyys tai laatu sitä estä.

Lähtötilanne

Vuositarkastuspöytäkirjassa (14.9.2007, kohta 10) todetaan, että yhtiö on luovuttanut yleisavaimen vuosikorjausmestarille. Aiempien ongelmien vuoksi taloyhtiö vaati rakennuttajaa käyttämään ja säilyttämään yleisavainta huolellisesti. Osakas ei ollut antanut lupaa yleisavaimen käyttöön. Syynä oli se, että lapsiperheen kotirauhaa oli jo aiemmin häiritty tunkeutumalla asuntoon varhain aamulla perheen nukkuessa.

Yleisavain_poikkeamalomake.jpg

Toiseksi viimeinen pisara

Lapsiperhe oli nukkumassa tiistaina 10.6.2008. Noin kello kahdeksan kolme miestä rynni asuntoon.

23.6.2008 hallituksen viesti isännöitsijälle

Jälleen on ilmennyt ongelmia yleisavainten käytön kanssa. Asuntoihin mennään sopimatta, eivätkä avaimen käyttäjät ole olleet A:n edustajia, vaan aliurakoitsijoita. Hallitus ei ole antanut lupaa avaimen luovuttamiseen muille kuin A:n edustajalle. Toivon isännöitsijän muistuttavan rakennusliikettä sovituista säännöistä!

1.7.2008 isännöitsijän vastaus

Isännöitsijä kertoi keskustelleensa asiasta vuosikorjausmestarin kanssa. Vuosikorjausmestari oli kertonut työpäällikön kanssa keskustelleensa asiasta asukkaan kanssa.

Osakas hankki turvalukon ja lähetti rakennustoimiston johtajalle laskun kotirauhan rikkomisesta. Laskun loppusumma oli sama kuin turvalukon hankinta- ja asennuskustannus eli 400 euroa. Toimitusjohtaja palautti laskun 15.7.2008, koska katsoi sen olevan aiheeton. Hän toki ymmärsi asukkaan suivaantumisen. Liitteenä oli vuosikorjausmestarin selvitys.

Viimeinen pisara

Vuosikorjausmestarin mukaan asukas oli ilmoittanut "putkivuodosta", asentajat oli tilattu mahdollisimman pian ja ovikelloa soitettiin useita kertoja kahteen eri otteeseen. Selvityksen mukaan asukkaiden piti pääsääntöisesti olla aamupäivisin paikalla. Asentajat soittivat vuosikorjausmestarille ja tämä lähetti paikalle ovenavaajan. Ovenavaaja soitti asunnon ovikelloa useita kertoja. Ovea ei tultu aukaisemaan, joten ovenavaaja aukaisi oven. Lähde: vuosikorjausmestarin kirjallinen selvitys, 10.7.2008.

Faktat:

 1. osakas oli kieltänyt yleisavaimen käytön
 2. yleisavain oli alihankkijan työntekijän kädessä vaikka hallitus oli kieltänyt yleisavaimen luovuttamisen ulkopuolisille
 3. jakotek-laatikkoon tulevasta vedestä oli ilmoitettu 2.6.2008 eli edellisen viikon maanantaina – kiire ei voi olla syy yleisavaimen käyttöön, jos asuntoon tunkeudutaan 10.6.2008
 4. juuri tätä samaa vikaa oli käyty ihmettelemässä aiemmin jo yli 10 kertaa eli kiireeseen vetoaminen vaikuttaa hätävalheelta tästäkin suunnasta tarkasteltuna
 5. asukkaiden ei pidä olla "pääsääntöisesti" paikalla aamupäivisin edes sillä perusteella, että osakas oli vastannut 6.6.2008 vuosikorjausmestarin sähköpostilla esittämään kysymykseen "Sopisiko teille jokinpäivä ensiviikolla niin kävisimme nämä aisiat läpi", että kyllä sopii
 6. ovikelloa soitettiin kolme kertaa yhteen otteeseen – ei kahteen eri otteeseen useita kertoja
 7. taloyhtiö oli luovutettu 22.11.2006, elettiin kesäkuuta vuonna 2008 ja huoneisto oli Suomen perustuslain 1:10 §:n suojaama koti – ei rakennustyömaa!

Hallituksen päätös

Hallitus päätti 21.9.2008, että jatkossa rakennuttaja käy kuittaamassa avaimen isännöitsijältä ja palauttaa sen saman päivän aikana. Päätöksen perustelut:

 • rakennuttajan työntekijä on luovuttanut yleisavaimen henkilölle, jolle taloyhtiön hallitus ei ole antanut yleisavaimen käyttöoikeutta
 • tämä ei ole ensimmäinen kerta
 • rakennuttajaa on huomautettu asiasta jo aiemmin.