Tikapuiden kiinnitys

Tikapuita ei ole kiinnitetty yläpäästä. Tikapuiden yläsosa on kiinni yhdellä pultilla. Tikapuiden yläpää nitkahtaa reilusti, kun siihen tarttuu. Tunne on erittäin Tikapuut_kiinnnitys.jpgepämiellyttävä erityisesti kaksikerroksisten talojen katolle kiivettäessä. Yläpään heiluminen tekee tikapuilta katolle siirtymisen vaikeaksi.

Työpäällikön mukaan tämä on "likimain" määräysten mukainen ratkaisu. Nuohooja ilmoitti, että hän ei katolle kiipeä, jos virhettä ei ole korjattu seuraavaan kertaan mennessä.

Tikapuiden yläpäät kiinnitettiin 6.9.2010 eli 1468 päivää sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen hyväksyi rakennukset käyttöönotettaviksi.