Pysäköintijärjestelyt

Rakennuttajat saattavat varata taloyhtiölle kuuluvia autopaikkoja myynninedistämistarkoitukseen. Joissain tapauksissa rakennuttaja on saattanut jopa myydä tai lahjoittaa yhtiölle kuuluvia autopaikkoja. Vertaa asunto-osakeyhtiösi yhtiöjärjestystä ja pysäköintijärjestelyjä – saatat hämmästyä.

Asunto-osakeyhtiölaki

Pysakointi_kielto.jpgHallituksen tehtävänä on huolehtia, että osakkaiden enemmistön tahto ja samaan aikaan yhdenvertaisuus toteutuvat – myös pysäköintijärjestelyiden osalta. Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Asunto-osakeyhtiön piha-alue on yksityisalue, jota yhtiö hallinnoi. Yhtiökokous päättää viimekädessä pysäköintipaikkojen jaon periaatteista ja maksuista. Hallitus ja isännöitsijä eivät voi kävellä yhtiöjärjestyksen yli. Yhtiöjärjestys ja pysäköintijärjestelyt eivät voi olla ristiriidassa. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää 2/3 enemmistöä ja lisäksi niiden osakkeenomistajien suostumuksen, joiden osakkeita muutos välittömästi koskee.

Osakas A

Osakas A osti asunnon ja halusi vuokrata autopaikan. Asunnon myynyt välittäjä pyysi ottamaan yhteyttä rakennuttajan myyntipäällikköön. Tämä ilmoitti, että autopaikat on varattu myymättömille isoille asunnoille.

Osakas B

Osakas B halusi vuokrata vapaana olevan autopaikan. Isännöitsijä kertoi, että paikka on varattu rakennuttajalle.

Kuittitarkastus

Hallitus toi isännöitsijän tietoon, että hallitus tekee tilikauden päättymisen jälkeen kuittitarkastuksen. Asiaan liittyvät havainnot:

Tosite 2: Rakennuttaja maksaa yhdestä autopaikasta. Kaikki paikat olivat kuitenkin varattu osakkaan B isännöitsijältä saaman tiedon mukaan rakennuttajalle.

Tosite 68: Rakennuttajalla ei ole enää autopaikkaa.

Tosite 120: Rakennuttaja maksoi laskut 00131 ja 00132. Laskut näyttivät liittyvän autopaikkoihin. Maksoiko rakennuttaja tälle varatut autopaikat kahden myymättä olevan asunnon osalta jälkikäteen?

Hallituksen viesti isännöitsijälle (20.10.2008)

Yhtiön hallussa olevien autopaikkojen vuokraamisessa järjestys on seuraava:

- yhtiössä asuvat osakkaat
- yhtiössä asuvat vuokralaiset
- muualla asuvat osakkaat
- muut.

Yhtiössä asuva osakas B saa vuokrata kakkospaikan ja hän saa valita itselleen sijainniltaan tarkoituksenmukaisimman vaihtoehdon. Muualla asuvalle osakkaalle osoitetaan tarvittaessa joku muu vapaana oleva autopaikka. Nyt oli syntymässä tilanne, jossa yhtiössä asuva osakas oli joutumassa huonompaan asemaan kuin muualla asuva osakas.

Helpottaisiko isännöitsijän asemaa suhteessa rakennuttajaan se, että autopaikat vuokrataan yhtiössä asuville osakkaille ja vuokralaisille(?) Jättäisin hallituksen harkittavaksi myös sen, että pitäisikö vuokralaisilta ja muualla asuvilta osakkailta periä hieman korkeampaa vuokraa autopaikoista. Tämä on käsitykseni mukaan yleinen käytäntö.